Over het algemeen verricht Europe Consulting Group haar werkzaamheden door middel van projecten.
Slechts een klein aantal adviestrajecten zijn structureel verbonden met de bedrijfsvoering van de klant tenzij het interim werkzaamheden betreffen.
De volgende projecten zijn uitgevoerd of in uitvoering:

Organisatie cultuur

 • Teamontwikkeling bij een grote non-proffit organisatie.
 • Uitvoeren van een organisatieonderzoek ten behoeve van conflicthantering en cultuur verandering bij een woningcooperatie.
 • In opdracht van de OR beoordelen van een reorganisatieplan voor een grote vakbond.
 • Begeleiding bij de teamontwikkeling van het managementteam en Directie van een productschap.
 • Teamontwikkeling bij een juridische afdeling van Rijkswaterstaat.
 • Begeleiding van Directie en management bij een cultuurveranderingstraject binnen een Stichting voor infrastructurele werken.

Visie en Strategie

 • Begeleiden van het managementteam bij de positiebepaling volgens INK model. Dit bij een onderdeel van Rijkswaterstaat en het begeleiden van de Directie bij de implentatie van het kwaliteitsbeleid.
 • Strategisch adviseur van een kwaliteitsverbeteringstraject ten behoeve van een grote juridische functie bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat.
 • Begeleiden van de Directie van een productschap bij een reorganisatie, waaronder het uitvoeren van een knelpuntenanalyse, visie-ontwikkeling, dialoog met medewerkers, structuurverandering, cultuurverandering.
 • Ontwikkelen van een bedrijfsstrategie en het begeleiden van de uitvoeringsplannen.
 • Herstructurering van de onderneming met als doel uitbreiding en vergroting van de omzet. Dit voor een commerciële dienstverlener in de retail.
 • Projectleiding van een projectgroep bestaande uit diverse marktvertegenwoordigers ten behoeve van de ontwikkeling van een ketencertificaat. Voor een grote zakelijke dienstverlener.
 • Begeleiden van het projectteam en Directie UAV bij het maken van het bestek met bijbehorende onderdelen. Dit ten behoeve van een meerjarig innovatief contract bij een dienstkring van Rijkswaterstaat.
 • Begeleiding van de Directie van Rijkswaterstaat bij de totstandkoming van ondernemingsplannen.

Performance Improvement

 • Contractmanagement (UAV-GC) op diverse projecten voor RWS, Waterschappen, Provincie en Gemeente.
 • Uitvoeren van technische risicoanalyses conform NEN-EN 1050 op hijsmateriaal voor Smit-Polyweb.
 • Het doen van externe kwaliteitsaudits bij rechtbanken en gerechtshoven conform het kwaliteitsstatuut rechtbanken, ten behoeve van een certificerende instantie.
 • Uitvoeren van een haalbaarheidsstudie naar de mogelijke accreditatie volgens ISO 17025 voor een laboratorium bij Rijkswaterstaat.
 • Uitvoeren van een evaluatie op laboratoriumprojecten binnen een onderdeel van Rijkswaterstaat.
 • Implementeren van ITIL en ISO 9001 bij een ICT afdeling van het ministerie van SZW.
 • Ondersteuning en begeleiding van de KAM coördinator en dienstleiding bij de beschrijving en implementatie van VCA*** bij een onderdeel van de Koninklijke Luchtmacht.
 • Begeleiden van het managementteam bij de totstandkoming van een nieuw kwaliteits- en milieubeleid van een dienstkring van Rijkswaterstaat.
 • Begeleiden van de KAM commissie en management bij de invoering van een kwaliteitsmanagementsysteem bij een onderdeel van Rijkswaterstaat Directie Zuid-Holland.
 • Begeleiden van een projectteam bij de pilot van een project met als doel invoering van externe kwaliteitsborging. Dit bij een onderdeel van de Provincie Zuid-Holland.
 • Directe begeleiding en ondersteuning van de directie op regiebasis en korte projecten ten behoeve van de totale bedrijfsvoering.
 • Begeleiden en ondersteunen van een bekende non-profit organisatie, bij het beschrijven van een integraal managementsysteem.
 • Uitvoeren van een klanttevredenheidsonderzoek voor het ministerie van Verkeer en Waterstaat.

Training en Coaching

 • Training risicogericht auditen bij Universiteit Utrecht.
 • Diverse interne audittrainingen bij diverse organisaties.
 • Training projectmanagement voor een groot installatiebedrijf.
 • Training sturen op Kwaliteit binnen Ziekenhuis Walcheren en GGZ Westelijk Noord-Brabant.
 • Uitvoeren van diverse workshops "Inrichten van Processen" voor de gezondheidszorg.
 • Uitvoeren van een training Klantgericht werken bij diverse supermarkt organisaties.
 • Training van medewerkers ten aanzien van systeemgerichte contractbeheersing en de begeleiding van de projectgroep, binnen een onderdeel van de Provincie Noord-Brabant.
 • Ontwikkelen en geven van een tweedaagse training kwaliteitsmanagement voor alle medewerkers van een onderdeel van het ministerie van VROM.
 • Training "Sturen op Samenwerking" bij het ministerie van SZW.
Europe Consulting Group BV is lid van: