Organisatie

Europe Consulting Group is onderdeel van DeKaper BV, een klein adviesbureau die samenwerkt met zeer ervaren adviseurs en interim managers waardoor we, met een gepast volume aan adviseurs, aan een brede vraag van onze klanten kunnen voldoen. Schaalvergroting betekent voor onze klanten continuïteit en dat ze erop kunnen rekenen dat op hun vraag met behulp van goede know how op verschillende vakgebieden wordt geadviseerd.
De adviseurs van Europe Consulting Group vinden elkaar in de drive om hoge kwaliteit en maatwerk te leveren. We willen en kunnen voor onze klanten het verschil maken.

Onze werkwijze

Onze kracht ligt in het vermogen om structurele ontwikkeling en beweging in organisaties te bewerkstelligen. Onze werkwijze is persoonlijk en effectief: wij worden geïnspireerd doordat we kunnen helpen om de resultaten van de organisatie te verbeteren, projecten beter te stroomlijnen en om het werkplezier en de persoonlijke zingeving van de mensen in de organisatie te vergroten.
Onze visie op het adviseurschap is dat we onze klanten helpen de dingen zelf te doen; wij veranderen de cultuur of de situatie niet, dat doen de leidinggevenden, geholpen en gecoacht door ons.

ECG is netwerkpartner van DEKRA

Europe Consulting Group is netwerkpartner van DEKRA Certification Nederland.
In het DEKRA Partner Netwerk staat de uitwisseling van kennis centraal. Tussen netwerkpartners en relaties, maar ook tussen netwerkpartners en DEKRA en tussen netwerkpartners onderling. Door in het netwerk kennis uit te wisselen, kunnen adviseurs relaties van DEKRA optimaal van dienst zijn, uiteraard met behoud van ieders onafhankelijkheid en integriteit. Alle partijen zijn zo goed op de hoogte van elkaars kennis en kunde. Ze blijven bovendien optimaal geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt.


Europe Consulting Group BV is lid van: