Onze medewerkers     Organisatie

Europe Consulting Group wordt geleid door Guus de Kaper. Dit bureau is ontstaan uit de samenvoeging van 2 adviesbureaus, waardoor we met een gepast volume aan adviseurs kunnen werken en aan een brede vraag van klanten kunnen voldoen. Schaalvergroting betekent voor onze klanten continuïteit en dat ze erop kunnen rekenen dat hun vraag met behulp van know how op verschillende vakgebieden wordt bekeken.

De adviseurs van Europe Consulting Group vinden elkaar in de drive om hoge kwaliteit en maatwerk te leveren. We willen en kunnen voor onze klanten het verschil maken.

    Onze werkwijze

De kracht van ons bureau is om structurele ontwikkeling en beweging in organisaties te bewerkstelligen. Onze werkwijze is dan ook persoonlijk en effectief: wij worden geïnspireerd doordat we kunnen helpen om de resultaten van de organisatie te verbeteren en om het werkplezier en de persoonlijke zingeving van de mensen in de organisatie te vergroten.
Onze visie op het adviseurschap is dat we onze klanten helpen de dingen zelf te doen; wij veranderen de cultuur of de situatie niet, dat doen de leidinggevenden, geholpen en gecoacht  door ons.

    ECG is netwerkpartner van DEKRA

Sinds 2011 is Europe Consulting Group netwerkpartner van DEKRA Certification Nederland.

In het DEKRA Partner Netwerk staat de uitwisseling van kennis centraal. Tussen netwerkpartners en relaties, maar ook tussen netwerkpartners en DEKRA en tussen netwerkpartners onderling. Door in het netwerk kennis uit te wisselen, kunnen adviseurs relaties van DEKRA optimaal van dienst zijn, uiteraard met behoud van ieders onafhankelijkheid en integriteit. Alle partijen zijn zo goed op de hoogte van elkaars kennis en kunde. Ze blijven bovendien optimaal geïnformeerd over ontwikkelingen in de markt.Europe Consulting Group BV is lid van:

               
Legenda      
  Laatste Nieuws

Contractmanagement UAV-GC

U kunt altijd bij ons terecht als het gaat om het ondersteunen van contracten op het gebied van UAV-GC. Hetzij in de rol van contractmanager maar voor risicomanagement of toetser. Er is een ruime ervaring met UAV-GC contracten die is opgedaan bij Rijkswaterstaat. In de jaren negentig spraken we toen nog over Externe Kwaliteitsborging maar dit is uitgegroeid tot Systeemgerichte Kwaliteitsborging. Hieruit is ook de UAV-GC ontstaan.


Contractmanagement project Stappegoor onder regie van Akertech

Binnen het project Stappegoor in Tilburg heeft Akertech de regie op het woonrijp maken van het gebied en de aanleg van de geluidswerende voorziening langs de A58. Europe Consulting Group ondersteunt op het gebied van contractmanagement. Een mooi project met een prima samenwerking.

 


QHSE het volledige pakket

Europe Consulting Group levert op dit moment een interim QHSE manager voor Axel Christiernsson. De QHSE manager is verantwoordelijk voor de implementatie en onderhoud van het kwaliteits-, veiligheids-, milieu- en welzijn systeem van de organisatie. Dit is dus veelomvattend en vraagt om mensgerichte aanpak, om mensen betrokken te krijgen bij de betreffende onderwerpen en om ervoor te zorgen dat de systemen dit goed ondersteunen. Daarnaast is het van belang om specifieke knelpunten op de agenda van het management te krijgen en deze hierbij te ondersteunen. Bent u ook geinterresseerd in onze aanpak, neem dan gerust even contact op.